Zrak je nejcennější lidský smysl, doporučujeme pravidelnou prohlídku očí nejméně jednou za dva roky. V případě
dioptrických brýlí mějte vždy alespoň jedny brýle náhradní. Nevystavujte se riziku, že při ztrátě nebo poškození brýlí
budete muset čekat na zhotovení nové korekční pomůcky. Dbejte na pravidelné čištění a srovnání brýlí, jen správně
přizpůsobené brýle mají požadovaný účinek. Jakékoliv úpravy a opravy svěřte odborníkovi – očnímu optikovi! Brýle
při pokřivení a poškození sami neopravujte a netvarujte. Dobře vidět můžete jen s čistými skly. Vaše brýlové čočky
pravidelně čistěte pod tekoucí vlažnou, ne horkou, vodou. K odmaštění můžete použít jar a k osušení čoček používejte
speciální mikrovláknové utěrky nebo bavlněnou dětskou plenku. Čištění brýlových čoček se nedoporučuje pomocí
papírového kapesníku či podobného hrubého materiálu. Nevystavujte Vaše brýle vyšším teplotám než 50°C (sauna, přímé
slunce v autě, otevřený oheň, gril, sálající teplo z trouby, pára z hrnce, aj.). Vlivem vysoké teploty dochází k poškození
povrchové úpravy na brýlových čočkách. Zabraňte styku brýlí s prostředky na barvení a úpravu vlasů, aerosoly a jinými
chemickými látkami. Brýle nasazujte a sundávejte z obličeje vždy oběma rukama, manipulace jednou rukou je pro
brýle deformační. Dochází při ní k vyhnutí stranice, prasknutí flexu ve stranici a dokonce i poškození brýlových čoček
vlivem tlaku Brýle nikdy nepokládejte přední stranou dolů. Nemáte-li brýle na očích, odkládejte je do pevného pouzdra
určených k tomuto účelu. Vašim brýlím neprospívá nošení na čele, ve vlasech, tričku apod. V případě pádu, přisednutí,
přišlápnutí brýlí, rány míčem apod. se Vám brýle mohou poškodit a rozbít. Tvrzením brýlových čoček se zvyšuje pouze
jejich povrchová odolnost vůči poškrábání, nedělá je nerozbitnými. V případě progresivních (multifokálních) brýlí je nutné
přesné změření očí, výběr vhodných a kvalitních progresivních čoček, přesná centrace a pečlivé upravení podle tvaru
obličeje a posazení očí. Připravte se na určitou dobu návyku a spolupráci pohybu hlavy a očí. Než si zvyknete na nové
jednoohniskové i víceohniskové brýle, nepoužívejte je v autě či jiných dopravních prostředcích. Váš oční optik Vám
vysvětlí a poradí výhody těchto progresivních čoček. Tyto čočky jsou nejdražší součástí brýlí a není možné je přesadit do
jiných obrouček, proto si pořiďte dostatečně kvalitní brýlovou obrubu. Zákazník byl poučen o používání brýlí dle návodu
k použití. Respektujte informace odborníka v oční optice, kde jste brýle zakoupili. Nerespektováním těchto pokynů
a návodu k použití brýlí ztrácíte nárok na uplatnění reklamace. Nešetrné zacházení, mechanické poškození brýlí a vady
vzniklé běžným opotřebením brýlí nemohou být důvodem k reklamaci.