Krátkozrakost, dalekozrakost, šilhání, tupozrakost… Zrakových vad, které mohou potkat Vaše dítě je celá řada. Jak je od sebe odlišit a jak poznat, že některá z nich trápí právě Vaše dítě? Pojďme se jim spolu mrknout na zoubek!

Po narození není lidské oko zcela vyvinuto, a tedy ani vidění není dokonalé. S růstem dítěte roste i jeho oko, jednotlivé struktury oka se dovyvíjejí a tím se zdokonaluje i zrak dítěte. V důsledku nerovnoměrného růstu oka však může dojít ke vzniku některé ze zrakových vad. Pokud tyto vady nejsou řešeny, mohou být zraková centra v mozku nesprávně stimulována, což může vést k dalšímu zhoršení vidění. Pro další správný vývoj zrakových funkcí je tedy nutné tyto vady včas zachytit a vhodně řešit.

Jaké vady se u dětí nejčastěji vyskytují a jak je vy sami můžete rozpoznat?

Nerovnovážný růst jednotlivých částí oka vede ke vzniku krátkozrakosti či dalekozrakosti. Dítě v takovém případě nevidí ostře vzdálenější (v případě krátkozrakosti) či blízké (v případě dalekozrakosti) podněty. Zbystřit byste měli v případě, že vaše dítě často mhouří oči, hračky si prohlíží z velmi krátké vzdálenosti, čte a píše „s nosem na papíře“, ztrácí zájem o činnosti na krátkou vzdálenost (malování, čtení a pod.), má problém s jemnou motorikou, je více unavené, stěžuje si na bolesti hlavy, u školáku může napovědět také zhoršení prospěchu. Tyto ametropie (jak krátkozrakost a dalekozrakost společně nazýváme) mohou být jedno- i oboustranné, přičemž velikost vady není vždy na obou očích stejná. Neřešení těchto ametropií může vést, kromě snížené kvality života, také ke vzniku tupozrakosti.

K ametropiím řadíme dále také astigmatismus, vadu, která se projevuje na dálku i na blízko a při které dítě vnímá pozorovaný předmět jako neostrý, pokřivený, či lehce zdvojený. Dítě s astigmatismem si může stěžovat na bolesti hlavy, únavu, snaží se zostřit obraz mhouřením očí, nakláněním hlavy na jednu stranu. Stejně jako předchozí ametropie, taky astigmatismus může postihnout jedno či obě oči, každé v různé míře a také astigmatismus, v případě zanedbání péče, může vést k tupozrakosti.

A co je tedy ta tupozrakost?

Je to stav, při kterém dojde k potlačení vjemů z jednoho či obou očí. Vidění tupozrakého oka je tedy výrazně sníženo, často až na pouhé rozlišení světla či tmy. Příčinou tupozrakosti, kromě výše zmíněných ametropií, může být vyšší rozdíl dioptrií mezi očima, šilhání, úrazy či některá oční onemocnění. Při postižení jednoho oka nemusí být ostrost vidění zhoršena (dítě se dívá pouze zdravým okem), znemožní se však schopnost prostorového vidění. Takové dítě má pak problém s orientací v prostoru, lokalizací, odhadem vzdáleností, může působit nemotorně. Tupozrakost je možné léčit a zvýšit tak zrakový výkon oka, je však nutné zahájit léčbu včas (nejlépe už v předškolním věku). S přibývajícím věkem se účinnost léčby snižuje v důsledku dokončování vývoje očních struktur.

Poměrně často se pak u dětí můžeme setkat také se šilháním, přičemž, stejně jako u tupozrakosti, i u šilhání platí, že včasnost léčby stojí za jejím lepším výsledkem. Kromě zjevného šilhání, které můžeme pozorovat nerovnoměrným postavením očí, může Vaše dítě trápit ale i šilhání skryté. To se projeví zvýšenou únavou, rozmazaným či zdvojeným viděním, špatnou orientací v prostoru, bolestmi hlavy, nevolností, zavíráním jednoho oka.

Ve své praxi se často setkávám s již dospělými klienty, kteří se potýkají s nefunkčností oka právě v důsledku zanedbání péče v dětském věku. Pokud tedy u svého dítěte pozorujete některý z výše uvedených příznaků, doporučuji navštívit očního lékaře, který má péči o zrak dětí do 15 let na starost. Preventivně doporučuji návštěvu očního lékaře i u dětí, které sice žádné potíže netrápí, avšak jejich rodiče některou ze zmíněných vad trpí. Oční lékař prověří zrak a zdraví očí Vašeho dítěte a případně zahájí léčbu či doporučí vhodnou korekční pomůcku. V případě samotných ametropií to mohou být brýle či kontaktní čočky, u tupozrakosti a šilhání pak přichází na řadu také například okluze ( „nálepka“ přes oko), pleoptická či ortoptická cvičení. Cílem těchto pomůcek a cvičení je umožnit správný vývoj oka a zrakových funkcí a zajistit tak vašemu dítěti možnost plnohodnotného a pohodlného vidění.

 

V příštím článku se společně zaměříme na zrakové potíže rané dospělosti a zrakové nároky spjaté se začátkem pracovního života.

 

Barbora Plačková

Cestou důvěry…

…uvidíme se!